6 عضو یافت شد
آقا
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
آقا
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
آقا
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
آقا
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
آقا
روابط عمومی انجمن سخنرانان کرمانشاه متشکل از چند نفر می باشند که مسئولیت اطلاع رسانی های انجمن را بر...
اطلاعات در دسترس نیست
“همواره بدان که معجزه ی تو ، کلام توست.” این شعار نخستین بنیانگذار انجمن رسمی فعال سخنرانان کشور است...